Štandard plemena

Názov plemena: Border Collie

Pôvod: Veľká Británia

Použitie: pastiersky pes

Klasifikácia: 1. skupina ovčiarske a pastierske psy (s výnimkou švajčiarskych salašníckych); sekcia1 ovčiarske psy, bez skúšky

Dátum publikovania platného štandardu: 08. 09. 1988

Krátky prehľad histórie: border kólia pochádza zo stredovekých britských pastierskych psov a v dnešnej dobe sa chová predovšetkým v hraničnej oblasti medzi Škótskom a Anglickom. Výber sa robil na jedinečnú pracovnú vlastnosť: fixovanie očami. Od r. 1910 sa razil názov border kólia. V roku 1906 bolo plemeno zaradené Medzinárodnou spoločnosťou pre ovčiarske psy (ISDS) na prácu s ovcami a v roku 1976 ho uznal Kennel Club za samostatné plemeno.

Celkový vzhľad: pes dobrých proporcií; plynulé línie prezrádzajú kvalitu, pôvab a dokonalú harmóniu v spojení s dostatkom substancie, čím vzniká dojem vytrvalosti. Každý náznak hrubosti alebo slabosti je nežiaduci.

Dôležité proporcie: temeno a chrbát nosa sú približne rovnako dlhé. Telo má byť trocha dlhšie, ako je výška v kohútiku.

Správanie a povaha: čulý, pozorný, ľahko ovládateľný a inteligentný pes, nie nervózny ani agresívny.

Hlava

Temeno: lebka dosť široká, výbežok medzitemennej kosti nie veľmi výrazný.

Stop: výrazný.

Tvárová časť

Ňucháč: čierny, hnedé a čokoládovo sfarbené psy môžu mať hnedý ňucháč. Modré psy majú mať bridlicový nos. Nosné dierky sú dobre vyvinuté.

Papuľa: k ňucháču sa zužuje, je primerane veľká a silná.

Líca: nemajú byť plné ani zaguľatené.

Chrup a čeľuste: chrup silný, s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, t. j. horný rad rezákov zapadá tesne pred spodný a zuby sú kolmé na čeľusť.

Oči: ďaleko od seba, oválne, stredne veľké, hnedej farby, okrem blue-merle, kde sú povolené čiastočne alebo celkom modré jedno alebo obe oči. Výraz je nežný, čulý, pozorný a inteligentný.

Uši: strednej veľkosti a štruktúry, ďaleko od seba, vzpriamené alebo polopostavené, výrazne pohyblivé.

Krk: primerane dlhý, silný a svalnatý, trochu klenutý, do pliec sa rozširuje.

Telo: má atletický vzhľad.

Hrudník: hlboký a dosť široký, rebrá dobre klenuté.

Bedrá: svalnaté, ale nie hrbaté.

Kríže: široké a svalnaté, pri pohľade zboku plynule prechádzajú do nasadenia chvosta.

Chvost: primerane dlhý, posledné stavce dosahujú aspoň po päty, nízko nasadený, dobre osrstený, na konci zahnutý nahor, čo ukončuje gracíoznu vonkajšiu líniu a zdôrazňuje harmonickosť psa. V afekte môže byť chvost nesený vyššie, ale nie nad líniou chrbta.

Končatiny

Predné končatiny: pri pohľade spredu paralelné, nadprstia trocha šikmé. Kosti silné, ale nie hrubé.

Plecia: dobre dozadu uložené, lakte tesne pri tele.

Labky: oválne, tučné vankúšiky, silné a zdravé, prsty klenuté, uzavreté, pazúriky krátke a silné.

Zadné končatiny: dlhé stehná, silné a svalnaté, s dobre zauhlenými kolenami a pätami nízko nad zemou. Od piat k zemi silné kosti. Pri pohľade zozadu sú končatiny paralelné.

Pohyb: má byť voľný, plynulý a vytrvalý, labky sa nemajú veľmi dvíhať, aby sa pes pohyboval nízko nad zemou a veľmi rýchlo.

Osrstenie

Vlastnosti srsti: dva typy srsti sú prípustné:

  1. pomerne dlhá
  2. krátka.

Oba varianty srsti sa skladajú z krycej srsti a podsady. Krycia srsť je hustá, strednej štruktúry, podsada mäkká a hustá, čo chráni kóliu z pohraničia pred zlým počasím. Pri dlhšom variante srsti sa tvorí hriva, nohavice a zástavy. Na tvári, ušiach, predných končatinách (okrem zástav) a zadných končatinách od piat nadol má byť srsť krátka a hladká.

Farba: povolené sú rôzne farby, biela nemá prevažovať.

Veľkosť a hmotnosť:

ideálna výška: psy 53 cm, sučky trocha menšie.

Chyby: každá odchýlka od uvedeného sa má považovať za chybu, ktorej závažnosť priamo závisí od stupňa odchýlky.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

 

Údaje prebraté odtiaľto: 

https://www.bbck.sk/border-collie/standard